top of page

 -מן התקשורת -

"ריקוד הוא הנשגב, המרגש ביותר, היפה ביותר באמנות,
כי זה לא התרגום גרידא או הפשטה מהחיים, זה החיים עצמם"
(הבלוק אליס)

תרגול 1 חיים אחרים איילת לקט (003).jpg
תרגול 2 חיים אחרים איילת לקט (003).jpg
תרגול 3חיים אחרים איילת לקט (003).jpg
תרגול 4 חיים אחרים איילת לקט (003).jpg
חיים אחרים - פרסום (002).jpg
לאשה עם איילת לקט קינן איבוד הריון (002)
איילת לקט קינן בהורים וילדים (002).jpg

מאמר שלי בנושא אובדן הריון שהתפרסם בטיפת חלב ברשת:

bottom of page